Vakantie en zodra de zon schijnt betekent dat: buiten leven en genieten van de lange dagen. Maar hoe aangenaam het zomerleven ook is, toch moet er voldoende aandacht zijn voor zonnebescherming en afkoeling, vooral bij kinderen. Uit een online enquête uitgevoerd op vraag van Decathlon, meent ruim 6 op de 10 Belgische ouders dat ze hun kind vaker zou moeten insmeren!

De enquête werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVOX op vraag van Decathlon tussen 7 juni en 18 juni 2019 bij 500 Belgische ouders met kinderen tot 12 jaar, representatief op taal, geslacht en leeftijd van de kinderen. Uit de resultaten blijkt het volgende: 

  • slechts de helft van de ouders koopt elk jaar een nieuwe voorraad zonnecrème, hoewel de grote meerderheid wel weet dat deze sterkte vermindert
  • 1 op de 5 ouders is niet op de hoogte is van het verband tussen verbranden en een hoger risico op huidkanker. Toch beseft 81% wel dat hoe vaker je verbrandt tijdens je jeugd, hoe hoger het risico op huidkanker is.
  • slechts 69% van de ouders weet dat je ook met waterproof zonnecrème opnieuw moet insmeren na het zwemmen en dat kinderen ook kunnen verbranden onder lichte (niet uv-bestendige) T-shirts.
  • 99% van de Belgische ouders gebruikt minstens 1 vorm van zonnebescherming, specifiek zonnecrème. Een hoedje/pet (71%), zonnebril (53%), parasol (41%) of uv-kleding (14%) zijn minder voor de hand liggend.
  • de zonnecrème met hoogste factor (50+) is het meest populair is bij 2 op de 3 Belgische ouders. Opvallend is ook dat Walen (76%) meer factor 50+ gebruiken dan Vlamingen (57%).

Uit de resultaten van de studie blijkt dat heel wat Belgische ouders matig tot goed bewust zijn over de gevaren van de zon, maar er is duidelijk ruimte voor verbetering op het vlak van uv-bescherming. Daarom ontwierp Decathlon een collectie met uv-kleding, speciaal gemaakt voor jong (en oud).

TIP! Hou er rekening mee dat uv-kleding kan verschillen in UPF waarde. De volledige uv-werende kleding van Olaian voldoet aan de hoogste UPF50+ norm, wat wil zeggen dat deze kleding 98% van de zonnestralen weert en behoudt tevens na het wassen zijn kwaliteit.