Huidkanker is de meest voorkomende kanker in België en de cijfers stijgen elk jaar. In de strijd tegen huidkanker, is het essentieel om niet alleen aan melanomen maar ook aan carcinomen aandacht te schenken. Deze laatste maken het grootste deel van de huidkankers uit, maar zijn paradoxaal genoeg het minst bekend.

Sanofi is gevoelig voor deze problematiek en heeft de krachten gebundeld met experts, partners en sponsors om voor het eerst in België een nationale sensibiliseringscampagne te voeren rond niet-melanome huidkankers: #CheckYourH.

Met deze eerste editie wilde men sensibiliseren bij een van de meest getroffen groepen: de buitenwerkers. Zij lopen maar liefst drie keer meer kans om de ziekte te krijgen. “Hoewel de behandelingsmethoden voor verschillende types huidkankers de laatste jaren sterk zijn ontwikkeld, met name immunotherapie, blijft vroegtijdige opsporing de meeste kansen op overleving bieden. En zoals het spreekwoord zegt, voorkomen is beter dan genezen!”, zegt dokter Thomas Maselis, dermatoloog en voorzitter van Euromelanoma België. “Het belang van sensibilisering op grote schaal is immers groot, vooral en zeker bij mensen die het meest aan uv-stralen worden blootgesteld”.

Deze innovatieve campagne was bijzonder succesvol, vooral online, waar ze honderdduizenden mensen bereikte, naast de talloze verschijningen in de geschreven pers, op radio en televisie. Door de overstromingen en ‘afwezige’ zon had het team nochtans te kampen met een aanzienlijke uitdaging.  “Het bleek in werkelijkheid nog crucialer om mensen eraan te herinneren dat regen of wolken geen synoniem zijn van uv-index nul en dat ondanks de zwakkere stralen het gevaar bleef bestaan”, legt dokter Maselis uit. “Bovendien heeft een minder zonnige zomer niet noodzakelijk een sterke invloed op de ontwikkeling van huidkankers, aangezien deze voornamelijk voortvloeien uit een chronische blootstelling aan de zon, samen met het cumulatieve effect van uv-stralen.”

Op lange termijn, en als gevolg van de klimaatopwarming, mogen we meer huidkankers verwachten. Onze beste bescherming tegen deze stralen – naast individuele beschermingsmiddelen – is de ozonlaag. De strijd tegen de afbraak ervan is dus belangrijk om een hogere blootstelling aan uv-stralen en dus een groter risico op kanker te vermijden.

Meer dan ooit willen we mensen eraan herinneren dat het van vitaal belang is hun huid te beschermen – door uit de zon te blijven, vooral tijdens de warmste uren, door bedekkende kleding en een hoed, bij voorkeur met ronde rand, te dragen en, in laatste instantie, door zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor te smeren op de blootgestelde zones”, bevestigt de dokter. Er bestaan bovendien nog talloze misvattingen die we dringend moeten ontkrachten, met name over het gebruik van zonnebrandcrème, maar bijvoorbeeld ook de opvatting dat een gebruinde huid een volledige bescherming tegen uv-stralen biedt en geen enkele andere bescherming nodig heeft. Mensen bewustmaken is daarom het voornaamste doel van deze bijzondere editie.

Naast informeren over de essentiële reflexen van een goede zonnebescherming wil men met #CheckYourH de risicobevolking ook sensibiliseren over het belang van zelfcontrole van de huid en medische screening. “Het is absoluut noodzakelijk dat vooral wie dagelijks en jarenlang buiten werkt, aandachtig blijft voor verdachte vlekken op het lichaam en een arts raadpleegt als dat nodig is.”

De multidisciplinaire teams – die bestaan uit dermatologen, chirurgen, oncologen, radiotherapeuten, anatomo-pathologen en radiologen – die de patiënten met huidkanker begeleiden, zijn het erover eens: een goed ingelichte risicobevolking, die de huid controleert en vooral beschermt, speelt een cruciale rol in de gezamenlijke strijd tegen huidkanker. Op welke manier? Door campagnes als #CheckYourH op te zetten die een groot aantal mensen bereiken en die veel doeltreffender zijn omdat ze zich richten tot de mensen die veel aan uv-stralen worden blootgesteld.  Terwijl #CheckYourH zijn inspanningen voor buitenwerkers heeft gemaximaliseerd, onder andere door massamailings naar de meest getroffen beroepsgroepen, “kunnen wij als professionals dit soort campagnes alleen maar aanmoedigen”, concludeert Dr Maselis.

 

(foto getty images)