Schoonheidsmerk Yves Rocher streeft niet alleen economische belangen na, maar neemt ook duidelijke engagementen naar onze planeet. CEO Guy Flament vertelt bevlogen over de beslissing om als eerste bedrijf de status te wijzigen naar een missie gedreven organisatie.

“Vorig jaar werd in Frankrijk een wet gestemd die het mogelijk maakt een duidelijke missie in onze statuten te onderschrijven”, legt Guy Flament uit. “Dat gaat verder dan een mission statement; we verbinden ons tot concrete engagementen.” Groep Rocher is de eerste om deze stap te zetten. “Onze missie bestaat erin om mensen weer met de natuur te verbinden. We willen een hogere rol opnemen in onze samenleving en een positieve impact hebben, met alle bedrijven binnen de groep. We staan voor ecologische uitdagingen en het zullen de burgers én ondernemingen zijn die een grote rol te spelen hebben in de uitdagingen van de toekomst.”

Het merk werd zestig jaar geleden opgericht door Yves Rocher en vertrok toen al vanuit de
kracht van de natuur. “Yves Rocher groeide op in La Gacilly in Bretagne en vond al jong – na de vroege dood van zijn vader – troost en uitdaging in de natuur. Toen hij zijn onderneming startte, was werken mét de natuur een evidentie. Al heel jong leerde hij dat de natuur goed doet en dat we de natuur nodig hebben. Mensen die connectie opnieuw laten voelen, is onze missie.”

Authentiek verhaal

Guy Flament vertelt met trots: “Geen enkele onderneming zal ooit perfect zijn, ook wij niet als we spreken over onze impact op het milieu. We willen ons permanent verbeteren. Het is niet omdat we nu al veel doen dat we morgen niet beter kunnen. Ik ben trots op ons authentiek verhaal en onze constante drang naar verbetering. Een product dat ik daarbij in de kijker zet, is onze geconcentreerde douchegel, die wij als eersten op de markt introduceren. Met de nieuwe flacons van 100 ml kan je evenveel douchen als met die van 400 ml. Dat betekent niet alleen minder vrachtwagens, maar ook minder vervuiling, minder plastic én het is daarenboven een kwalitatief product. Van bij de start al streven we ernaar om een van de beste merken vóór de wereld zijn. Daarom namen we in het verleden vooruitstrevende beslissingen. In 1989, vijftien jaar voor er wetten rond werden gemaakt, stopten wij met het testen op dieren. In 2006 banden we alle plastic zakjes uit onze winkels, ook daarin waren we onze tijd vooruit.”

Impact op het milieu verkleinen

De toekomst is belangrijk, met drie grote engagementen. “Enerzijds hebben we de verdere ontwikkeling van La Gacilly, dat nog meer een voorbeeld ecosysteem moet worden. In 2025 willen we voor volledig CO2-neutrale sites gaan. Anderzijds werken we ook aan het verkleinen van de afvalberg en onze impact op het milieu.” De formules van Yves Rocher zijn nu al 85 % biologisch afbreekbaar en dat moet meer worden. “De afgelopen jaren
verminderde het verbruik van plastic en de komende vijf jaar moet dat nog met 20 % dalen. Daarnaast zullen alle verpakkingen 100 % recycleerbaar worden. Dat betekent dat Yves Rocher niets meer zal bijdragen tot de verhoging van de plastic consumptie.”

Yves Rocher is actief in meer dan 100 landen, met meer dan 20 miljoen klanten wereldwijd. “Hierdoor kunnen we veel mensen mobiliseren om de planeet te helpen. Ook de volgende jaren zetten we in op het planten van nieuwe bomen, sámen met onze klanten. We engageren ons om 200 miljoen nieuwe bomen te planten, na de 100 miljoen die we dit jaar afronden.” Per nieuwe klantenkaart en per verkoop van een geconcentreerde douchegel plant Yves Rocher een boom. Niets is onmogelijk bij Yves Rocher. “We willen onszelf geen limieten opleggen”, verduidelijkt Guy Flament. “We hebben nog niet voor alles oplossingen, maar we hebben in het verleden geleerd dat oplossingen meestal al zoekend komen.”

www.yves-rocher.be

 

TEKST: VALERIE DE GROODT – BEELD: YVES ROCHER