Stop je ook meer tijd in de online communicatie met jouw vrienden dan in het echte leven? Dan ben je niet alleen! Uit nieuw onderzoek dat door het Italiaanse drankenmerk Martini werd gepubliceerd, blijkt dat 38% van de jonge Belgische volwassenen op die vraag ‘ja’ antwoordt, terwijl 46% bovendien aanduidt dat ze ontevreden zijn over hoe weinig tijd ze persoonlijk met vrienden doorbrengen. 

Volgens het onderzoek, dat in samenwerking met het strategisch prognosebureau Future Lab in opdracht van Martini werd uitgevoerd in België, Duitsland, Italië en Spanje, is deze spanning karakteristiek voor de moderne vriendschap, die sowieso woelige tijden doormaakt door de toenemende digitale afhankelijkheid en geografische afstand.

Dichtbij, maar toch zo ver weg

Technologie heeft het weliswaar eenvoudiger gemaakt om in contact te blijven, maar stelt ons tevens in staat om de illusie van nabijheid te koesteren, zonder onze vrienden persoonlijk te zien. Uit het onderzoek blijkt dat het veelal vluchtige beeldschermcontact eventuele kwaliteitsmomenten met de mensen om wie we geven doet afbrokkelen en in sommige gevallen zelfs volledig verdringt.

 • Meer dan een derde (38%) van de ondervraagden besteedt meer tijd aan online communicatie met vrienden dan in het echte leven.
 • 52% besteedt twee tot vijf uur per dag aan het scrollen door feeds van hun vrienden op sociale media
 • Bijna een derde (30%) is het erover eens dat het sinds de opmars van de sociale media moeilijker is om vrienden persoonlijk te treffen. 
 • 35% komt meer te weten over hun vrienden door hun leven online op sociale media te volgen 
 • 26% gaf toe dat technologie en sociale media hen eenzamer hebben gemaakt dan voorheen

Losgekoppelde levens

Of we nu verhuizen voor studie, werk of liefde, onze vriendschappen – vooral die in onze jeugd zijn ontstaan – worden tot het breekpunt opgerekt. Dit beeld geldt ook in België, waar fysieke afstand vaak voor zelfs de hechtste vriendschappen een bedreiging vormt.

 • In België is de populariteit van het Erasmus uitwisselingsprogramma tussen de academische jaren 2007/2008 en 2017/2018 met 80% gestegen.
 • Tussen 2012 en 2016 is het aantal Belgen dat in het buitenland woont en werkt met 440.000 toegenomen.
 • Meer dan de helft (56%) van de ondervraagden ziet hun vrienden nu minder vaak dan toen ze jonger waren. 
 • Meer dan de helft (54%) ziet de meerderheid van hun oudste vrienden niet meer.
 • ‘Woont niet meer in de buurt’ werd gekozen als een van de drie belangrijkste redenen om het moeilijk te vinden om  vrienden persoonlijk te ontmoeten (29%)
 • Een kwart (23%) gaf aan dat verhuizen voor werk zorgde voor spanning in de vriendschappen

Geluksgenoten

Ondanks de uitdagingen waarvoor moderne vriendschap zich gesteld ziet, laat een golf aan nieuw wetenschappelijk onderzoek zien dat persoonlijke menselijke interactie een eerste vereiste is voor een goede gezondheid.

 • In alle onderzochte landen werd ‘lachen met vrienden’ beoordeeld als de situatie die mensen het gelukkigst maakt, meer dan 19 andere opties zoals ‘trouwen’ of ‘een werkdoel bereiken’ 
 • ln België  zijn twee van de drie mensen (61%) het erover eens, dat het doorbrengen van tijd met vrienden hen veerkrachtiger, energieker, zekerder en positiever doet voelen
 • Bijna de helft (45%) zou slechts 10 of minder mensen als ‘vriend‘ beschouwen.
 • Driekwart (75%) heeft 5 of minder mensen die als ‘goede vrienden’ worden beschouwd, wat wijst op een sterke voorkeur voor kleine, hechte sociale groepen.
 • In alle onderzochte landen werd ‘betrouwbaarheid‘  gekozen als de meest gewaardeerde kwaliteit in een vriend, wat de cruciale rol benadrukt die vrienden spelen in een emotionele ondersteuningsconstructie

Het onderzoek valt samen met de lancering van Martini Time, een nieuwe merkcampagne die de kracht van het aangaan van vriendschapsbanden in het echte leven uitstraalt. Nick Stringer, directeur mondiale merken van Martini, zegt: “Als er één ding is, waarvan ik hoop dat de mensen het uit dit onderzoek zullen meenemen, dan is het de aansporing om actief tijd te maken voor goede vrienden en te genieten van de kleinere momenten in het leven die er het meest toe doen. Martini Time moet vrienden aanmoedigen om tijdens het aperitief samen te genieten van eten en drinken. Het contact aanhalen met goede vrienden vormt een bewuste keuze, die ons leven op dit moment maar ook op de langere termijn aangenamer maakt en ons tevens een duurzaam gevoel van welzijn en tevredenheid biedt, dat dagen of zelfs weken kan aanhouden.”