Weg met stereotypen, wees gewoon jezelf!

60

Beautylabel Venus verrichtte wereldwijd een onderzoek waaruit bleek dat veel vrouwen zich soms in hokjes geduwd voelen en dat het hokjesdenken een negatieve invloed op hun leven heeft. Sommige vrouwen kregen al een etiket opgeplakt vanaf hun tiende. Stereotypen hebben nog steeds een invloed heeft op het zelfbeeld van meisjes en vrouwen.

Hokjesdenken begint blijkbaar al vanaf een jonge leeftijd op school. De meeste ondervraagde vrouwen (70%) voelden zich voor het eerst in een hokje geduwd op tienjarige leeftijd. Zij zeiden dat hun klasgenoten (67%) daar verantwoordelijk voor waren. Maar vrouwen die zelf een etiket opgeplakt kregen, hebben zelf ook vaker de neiging om andere vrouwen in een hokje te duwen (62%) terwijl dat bij vrouwen die zelf nooit een etiket opgeplakt kregen maar 34% is.

Supermodel of supermama
Volgens Charlene Patten, de vrouw achter de campagne UseYourAnd van Venus, stellen beautymerken vrouwen vaak te eenzijdig voor: ofwel als supermodel ofwel als supermama. “Al op jonge leeftijd krijgen ze een etiket opgeplakt en worden ze dus beperkt in hun doen en laten. Dat leidt tot een enorm verlies aan potentieel. Van een vrouw die bijvoorbeeld als ‘mooi’ bestempeld wordt, wordt bijvoorbeeld vaak automatisch aangenomen dat ze niet erg slim is. Dat gaan ze op den duur nog geloven ook.” Ook Claudia Chan, stichter van S.H.E. Summit en specialist in vrouwenemancipatie werkte mee aan de campagne: “Vrouwen moeten leren vooroordelen identificeren en ten volle in hun mogelijkheden geloven.”

UseYourAnd
Met de campagne wil Venus meisjes en vrouwen uitnodigen om hun potentieel te ontdekken. Zo kunnen ze hun eigen kwaliteiten koesteren. Voor de sociale media werd de hashtag #UseYourAnd in het leven geroepen.